Stichting Al Amal de Hoop


Donatie/Sponsor

Wilt u een donatie doen
dan kan dat door op
deze link te klikken.

Als u er wat voor terug
wilt hebben dan kunt u
sponsor worden met
een link en logo op onze
website van uw website.
Voor meer informatie


Ondersteuning lokale organisaties
in enkele steden in Marokko


Stichting Al-Amal (de Hoop) is opgericht in 1990 met als doel het
welzijn van Marokkaanse gehandicapten in Nederland te bevorderen
en hen deel te laten nemen aan de Nederlandse samenleving.
Ook probeert de stichting de situatie van de Marokkaanse
gehandicapten in Marokko op een praktische manier te verbeteren,
door bijvoorbeeld een hulpmiddel, zoals een rolstoel, te
verstrekken. Tevens zetten wij ons in voor de relatie
tussen de Marokkaanse en de Nederlandse gemeenschap.

De redenen waarom wij dit doen heeft te maken met de situatie
van gehandicapte Marokkanen. In beide landen lijden de
gehandicapten, jong en oud over het algemeen een moeilijk
en gesoleerd bestaan.

Met dit project vragen wij uw aandacht voor praktische hulp
aan gehandicapten, vooral kinderen, inMarokko. Mensen die
vanuit Nederland terugkeren naar Marokko benaderen ons met
de vraag of wij hulp kunnen bieden aan gehandicapten in Marokko.
Gehandicapten in Marokko leven vaak onder schrijnendeomstandigheden.
Zeker in het binnenland zijn er nauwelijks voorzieningen of
hulpmiddelen. En als ze er al zijn, zijn ze voor de meeste
mensen niet te betalen.

Dit betekent dat iemand met een handicap totaal afhankelijk
is van de familie. Niet alleen voor verzorging en
levensonderhoud, maar zelfs om letterlijk de deur uit te
komen en deel te nemen aan het socialeleven. Natuurlijk is
dit voor de gehandicapte en de familie een zware belasting.
De hulpinstanties in Marokko kunnen weinig doen. Er zijn
lange wachtlijsten en vooral de mensen op het platteland
moetenerg lang op hulp wachten. Voor de gehandicapten
in Marokko organiseren wij daarom sinds 1990 inzamelingsacties
van hulpmiddelen, waaronder rolstoelen. Oude rolstoelen
knappen vrijwilligers van de stichting weer helemaal op
en transporteren wij naar Marokko waar ze een tweede leven
krijgen. Iemand een rolstoel geven, maakt (weer) mobiel.
Men krijgt een grotere zelfstandigheid, kan weer deelnemen
aan de samenleving, en een eigen leven opbouwen.

Wij willen de komende drie jaar o.a. drie maatschappelijke
verenigingen in de steden Meknes, Fes en Taza in het Noorden
van Marokko ondersteunen. Om deze verenigingen structureel
te blijven ondersteunen zijn wij afhankelijk van een helpende
hand van donateurs.

Bijgaand sturen wij u een toelichting op deze activiteiten.
Indien u meer informatie nodig acht zijn wij altijd bereid
U verder te informeren. Ook op onze websites en
www.samenherdenken.nlkunt U het een en het ander over onze
werkzaamheden lezen.

Toelichting project.
In het kader van onze werkzaamheden op maatschappelijk terrein zowel in
Nederland als Marokko proberen wij door middel van het ondersteunen
van maatschappelijk organisaties en verenigingen een brug te slaan
tussen de Marokkaanse en Nederlandse samenleving. In gebieden (Rifgebergte)
waar meer dan 85% van de Nederlandse Marokkanen vandaan komt, is de
infrastructuur met onder andere zorg, onderwijs, maatschappelijk
welzijn niet of nauwelijks aanwezig. Dit geldt vooral voor het platteland.
Stichting Al-Amal probeert sinds de oprichting hierin verbetering aan
te brengen. Uit onze ervaringen is gebleken dat de Nederlandse
Marokkanen zich gesterkt voelen als zij hun landgenoten die in Marokko
verblijven van hieruit kunnen helpen.

In de afgelopen jaren is het de stichting gelukt om verschillende
organisaties en verenigingen bij te staan en te ondersteunen.
Onder andere door een grote hoeveelheid op geknapte rolstoelen
en andere hulpmiddelen zoals medische apparatuur, ziekenhuisbedden,
krukken, wandelstokken, rollators, kleding en computers naar
Marokko te brengen.

     

Provincie Taza
De komende periode willen wij in de stad Taza (Noorden van Marokko),
dat zo groot is als Belgi, twee verenigingen ondersteunen.
Een op het gebied van gehandicaptenzorg en een tweede vereniging
op maatschappelijk gebied.

     1. Association Youssoufia des paralytique de Taza
     2. Association de solidarit de Taza Avenu de pidaghougique
         internacional 1 Haye trveu avenu de Aknoul Taza Maroc

Voor gehandicaptenzorg willen wij graag jaarlijks vijftig rolstoelen,
vijftien rollators en andere hulpmiddelen zoals bedden en computers ter
beschikking stellen. Verder willen wij graag ook in het kader van het
creren van werkgelegenheid en internationale samenwerking een werkplaats
opzetten waar gehandicapten zelf rolstoelen en andere hulpmiddelen kunnen
repareren en in de toekomst hun eigen kost kunnen verdienen. Voor de
tweede vereniging die de nadruk legt op het democratiseringsproces en het
doorbreken van het isolement bij vrouwen willen wij verschillende
thematische bijeenkomsten, workshops en debatten mede ondersteunen
en organiseren. Bijvoorbeeld: dat vrouwen kunnen stemmen, hoe zij
kunnen deelnemen aan verkiezingen en beleidsbenvloeding. Maar ook
alfabetiseringscursussen, informatie over gezondheid in het algemeen,
gelijke rechten (man en vrouw) enz. Daarnaast het opzetten van
mogelijkheden om de (economische) zelfstandigheid van vrouwen te
bevorderen. Hiervoor willen wij vijftien computers, drie printers,
een beamer, scherm voor de cursussen aanbieden. Voor economische
zelfstandigheid zijn onder ander naaimachines en materialen nodig,
en professionele vakmensen die de verschillende cursussen geven.
Een docent voor de cursus alfabetisering, een docent voor de
naaicursus, en docenten voor de thematische workshops en debatten.
Er is in de afgelopen jaren met succes gewerkt aan de opbouw van
onze stichting en aan een goede samenwerking met
Nederlandse instellingenStichting Al-Amal in gesprek met de heer Sjoerd Leenstra,
Nederlands ambassadeur in Marokko. April 2005 De Nederlandse
ambassade heeft verschillende projecten van Stichting Al-Amal gesteund.


Provincie Meknes
In Meknes ondersteunt stichting Al-Amal de vereniging.
"Association Amiti d.Aide des Aveugles & des Handicap".
Deze vereniging organiseert activiteiten voor blinden en
slechtzienden en gehandicapten, maar bijvoorbeeld ook
alfabetiseringscursussen en maatschappelijke activiteiten.
Ook hier geven wij dezelfde ondersteuning als in Taza.
Hiervoor zijn vijf computers, printer, beamer, scherm,
sterkbrillen, braille hulpmiddelen, gehoorapparaten en
andere materialen nodig. Ook voor de cursussen waar vijftig
vrouwen aan deelnemen moeten er docenten worden ingehuurd.

In de stad Fes willen wij de vereniging "Association Tahaddi
pour le handicap Gneral" ook de komende drie jaar op deze
manier ondersteunen. Zie foto show.

Werkbezoek aan genoemde projecten.
In het kader van de continuteit van onze activiteiten hebben
Louk Burgers (directeur van de Sportbank) en ik, Mohamed
Achahboun (voorzitter van stichting Al-Amal), een werkbezoek
gebracht aan Meknes, Fes, Taza, Nador en El Hoceima. Gedurende
dit bezoek is eens te meer gebleken dat de genoemde verenigingen
behoefte hebben aan structurele hulp vanuit Nederland.
Tijdens dit bezoek is er een gesprek geweest met de Nederlandse
Ambassade. De Ambassadeur in Rabat, de heer van Aggelen, staat
zeer positief tegenover het werk van stichting Al-Amal en er
zal nog een vervolggesprek komen om te bespreken hoe de Ambassade
de activiteiten van de stichting in Marokko kan ondersteunen.voorzitter van de Stichting Al-Amal Mohamed Achahboun
en de heer Louk Burgers directeur van De Sportbank
hebben op 17 maart 2009 een gesprek gehad met de
Nederlandse ambassadeur in Rabat de heer van Aggelen


Mohamed Achahboun (voorzitter Al-Amal) in gesprek met mw.
drs. Vivian .M.H. Dassen , zij is sinds juli 2007 verbonden
aan het NIMAR als senior beleidsmedewerker onderwijs en
internationalisering. In deze functie houdt zij zich bezig
met NIMAR bij het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden
tussen Nederlandse en Marokkaanse instellingen voor hoger
onderwijs, de generieke promotie van het Nederlandse hoger
onderwijs en het ontwikkelen van diverse activiteiten
op/ van het NIMAR.Andere activiteiten van de stichting Al-Amal.
Naast de rolstoelen en overige hulpmiddelen die wij de afgelopen jaren
hebben ingezameld, heeft de stichting ook projecten in Nederland uitgevoerd
voor allochtone gehandicapten (van ondermeer Marokkaanse, Turkse, Surinaamse,
Afghaanse afkomst). De Nederlandse hulpverlening is vaak niet toereikend
omdat vanuit verschillende culturen de gehandicapte mensen thuis gehouden
worden, omdat de familie andere mensen niet met hun problemen wil belasten.
De familie kan echter veelal niet de zorg bieden die nodig is. Daarbij komt
nog, dat veel oudere landgenoten de Nederlandse taal niet goed spreken,
waardoor het isolement alleen maar groter wordt. Vaak is de gehandicapte
ook niet goed op de hoogte van de mogelijkheden. De gehandicapte bevindt
zich dus in een positie van een grote afhankelijkheid van de familie,
omdat men bijvoorbeeld niet zelf naar buiten kan.

Onze stichting probeert de gehandicapten uit dit isolement te halen
door informatie te verstrekken over de mogelijkheden van de Nederlandse
hulpverlening door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor
gehandicapten en hun familie, en het organiseren van sociaal-culturele
activiteiten (zoals excursies) in samenwerking met het Nederlands
Rode Kruis en De Zonnebloem Stichting (vakanties voor gehandicapten).

Overige samenwerking.
Verschillende organisaties, beroepskrachten, ambtenaren en Wethouders van
verschillende gemeenten in Nederland hebben een studiereis naar het Rif-gebied
in Marokko georganiseerd. Deze studiereizen hebben geleid tot een voorstel,
voor het opzetten en ondersteunen van een project in de stad Taza op het
terrein van: gezondheidzorg, onderwijs en gehandicapten. Dit heeft onder
andere geresulteerd in een gezamenlijk project (in 2006) met NFICH (Nederlandse
Foundation for International Child Health) voor kinderen met diabetes en
gehandicapten in Taza. Een verslag hiervan kunt u lezen op onze site.

Een bijzonder samenwerkingsverband hebben wij op dit moment ook met de
stichting Vredeseducatie in Utrecht. Met de stichting Vredeseducatie hebben
wij de afgelopen twee jaar veel activiteiten rondom de herdenking van 4 mei
georganiseerd. Wat bijna niemand weet is dat veel Marokkaanse soldaten in de
Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld en hebben gestreden om Europa en Nederland
te bevrijden. Deze samenwerking heeft geleid tot het uitgeven van een boek
(Graven in de klei), cd en documentaire film op DVD. Dit project hebben wij
uitgevoerd samen met de maatschappelijke Stichting ".De Sportbank" en
"The Look Company". Het project werd ondermeer gesponsord door
Fonds 1818, HTM Personenvervoer en Novotel Den Haag.
Over dit project kunt u meer lezen op www.samenherdenken.nl

Stichting Al-Amal heeft samen met FORUM een boek geschreven
".Allochtonen van nu & de oorlog van toen" en met het Verzetsmuseum een
film en tentoonstelling over oorlog en vrede gemaakt.

Tenslotte heeft Karin Junger in samenwerking met Stichting Al-Amal de documentaire
gemaakt "Een Beter Leven" In een tijd waarin er veel te doen is om Marokkanen
in de Nederlandse samenleving, laat de film het verhaal zien van de eerste
migranten die uit Marokko zijn gekomen en hun zonen. De documentaire is
vertoond op het 21e International Documentary Film Festival in Amsterdam
van 20 / 30 november 2008, en is 22 januari op Nederland 2 uitgezonden.
Mocht u interesse hebben in de film dan kunt u contact met ons opnemen.

Bewaking activiteiten en continuering van ondersteuning verenigingen.
Om te zorgen dat de projecten goed verlopen lijkt ons dat de
stichting Al-Amal twee keer per jaar op werkbezoek gaat bij de genoemde vereringen.

Adres.
Wij hopen U een goed beeld te hebben gegeven van de activiteiten van de
stichting en dat U ons hierin kan ondersteunen. Voor de begroting willen
wij U verwijzen naar de bijlage. Als u vragen heeft, dan zijn wij op het
stichtingsadres te bereiken. Klik hier voor onse contact gegevens.

Referenties.
Voor nadere informatie over Stichting Amal kunt u ook contact opnemen met:
Nederlandse Ambassadeur in Rabat Dhr. Jos van Aggelen
Jan Dirk Tuinier, Stichting Vredeseducatie en Herinneringscentrum
Fort De Bilt, Biltsestraatweg 160, 3573 PS Utrecht, Tel: 030-2723500,
Fax: 030-2723563 E-mail: vrede@xs4all.nl , (www.vredeseducatie.nl)
Jeannot Kant,Bureau SAMEN Ru Parstraat 156 2552 CS Den Haag
tel: 06 2697 6514 fax: 084 759 2633 E-mail jeannotkant@bureausamen.nl
Johan de Vos, directeur Zorginstelling Florence, Steenhouwersgaarde1,
2542 AA Den Haag, tel. 070-7544576

Onderscheidingen en waarderingsbrieven die de stichting
Al-Amal de afgelopen jaren heeft ontvangen:


Onze Stichting kreeg de afgelopen jaren veel respect en waardering van verschillende
instellingen en organisaties, uit zowel Nederland als Marokko. Bijzondere waardering
kwam van Hare majesteit Koningin Beatrix en zijn Koninklijke Hoogheid Prins Claus en
koning Mohammed VI van Marokko. Vier vrijwilligers van onze stichting hebben een
Stadspeld van de Gemeente Den Haag gekregen. Ze zijn tot ereburgers
van deze stad gekozen.

We zijn zeer trots en erkentelijk voor deze waardering.
We beschouwen dit als erkenning voor onze inzet voor gehandicapten
hier in Nederland en in Marokko. Ook ervaren we dit als een stimulans
om de Marokkaanse gemeenschap meer bij dit soort activiteiten te betrekken.

Hieronder zit u een lijst van onderscheidingen en waarderingsbrieven
die onze stichting de afgelopen jaren mocht ontvangen.

In 2007 een koninklijk onderscheiding "Reder in de orde van Oranje Nassau"
van Hare majesteit Koningen Beatrix; In 2008 een koninklijk onderscheiding
van de Koning Mohammed VI van Marokko;

* Waarderingsbrief van Hare majesteit Koningin Beatrix 1.2
* Waarderingsbrief van koning Mohammed VI tot drie keer toe
* Waarderingsbrief van Prins Bernhard * Waarderingsbrief van Minister-president Lubbers
* Waarderingsbrief van Minister-president Balkenende
* Sonderprijs 2005 van de Euromedia samen met de stichting Vredeseducatie in Utrecht
* Oorkonde door de Burgemeester van Den Haag
* Onderscheiding door voormalig Minster van Immigranten Mr. Haddioui van Marokko
* Waarderingsbrief van de voormalige Minister van Binnenlandse zaken wijlen Mw. Ien Dales.
* Waarderingsbrief van Burgemeester van Wateringen de heer Van Den Bos
* Waarderingsbrief van de Burgemeester van Westland de heer Van der Tak
* Waarderingsbrief van de Burgemeester van Den Haag Mr. Deetman
* Oorkunde van de Burgemeester van Den Haag mr. Deetman
* Dankbrief van Burgemeester van de provincie Nador, Marokko
* Dankbrief van Burgemeester van de provincie Taza, Marokko
* Dankbrief van Burgemeester van de provincie Al- Houceima, Marokko
* Waarderingsbrief van de voorzitter van de Vereniging Abi Rakrak, Sel, Marokko
* Waarderingsbrief van de algemeen directeur van het ziekenhuis in Taza, Marokko
* Waarderingsbrief van de algemeen directeur van het ziekenhuis in Nador, Marokko
* Waarderingsbrief van de directeur van het ziekenhuis Al-Antaki in Marakkech , Marokko
* Waarderingsbrief van de directeur van het Jongerencentrum (Annual) Taza, Marokko
* Waardering en dankbrief van de vereniging Tahaddi voor gehandicapten in Fs,
   Marokko..1.2
* Dank en waarderingsbrief van de voorzitter van de Vereniging Assalaam, Nador.
   Marokko.. 1.. 2
* Dankbrieven van organisaties voor lichamelijke gehandicapten, verstandelijke
   gehandicapten en weeshuizen uit verschillende steden en dorpen in Marokko.
   En veel dank en waarderingsbrieven van personen en individuen
   zowel uit Nederland en als Marokko

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening 11 1844 894 te Den Haag.
Ondervermelding van Stichting Al-Amal.

Wij zullen U goed blijven informeren over de besteding van uw bijdrage.
Bij voorbaat onze bijzondere dank.

Voorbeelden van activiteiten van de vereniging in Mekns.
Voorbeeldactiviteiten verenigingen in Taza (het Noorden van Marokko).
Terug naar projecten          Vorige project          Volgende project

Nieuwsbrief
Van Stchting Al Amal


Naam:

E-mail:


Klik op de foto
voor vergroting.


Categorien

Doel van de Stichting Al-Amal
Samenwerking
Zorg
Verhalen van mensen
Jongeren
Medische zorg in Marokko
Huiswerk begeleiding
Stage
Verhalen van stagiaires
Stichting Al Amal als Leerbedrijf
Word donateur
Hoe een pdf-bestand te openen
Sportimpuls WV


Handige externe links

Stagemarkt
Digitalemuurkrant Vrederust
Zoeken op het web
Trein info
Openbaar vervoer
Het weerbericht
Marokkaanse informatie
Beveiliging van huis of pand
Islam site
Webhosting
   
Copyright by Stichting Al Amal
Created by HiaOnline